Author: admin

Author: admin

Ostale naložbe
Image September 12, 2016 Naložbe admin

V današnjem času neomejene komunikacije s komerkoli, kjerkoli na svetu se je veliko spremenilo tudi na področju naložb oz. plemenitenja sredstev. Možnosti naložb, ki jih imajo vlagatelji na voljo so namreč ogromne. Na trgu je res ogromna ponudba raznih finačnih instrumentov in rešitev oz. raznih možnosti za naložbe oz. potencialne zaslužke. Vlagatelji imajo tako poleg
Details

Naložbene police
September 12, 2016 Naložbe admin

V zadnjih desetih letih je bila na slovenskem področju poplava raznih naložbenih življenjskih zavarovanj, ki so zavarovancem omogočala tako varčevanje v vzajemnih skladih kot življenjsko zavarovanje. Značilnost naložbenih zavarovanj je, da je donosnost naložbe tako kot npr. pri naložbi v vzajemne sklade odvisna od gibanja investicijskih skladov in razmer na finančnih trgih. Prav tako na
Details

Vzajemni skladi
September 12, 2016 Naložbe admin

Z naložbo v vzajemnih skladih lahko že z nizkimi zneski, tako na mesečni ravni kot v obliki enkratnega vplačila, varčujete za vaše prihodnje finančne cilje, za vašo pokojnino, za nakup večjega stanovanja, hiše. Prav tako lahko podjetje v vzajemne sklade vloži finančne presežke, ki jih je ustvarilo tekom poslovanja in jih dodatno oplemenite ter ima
Details

Oplemenitite zaslužen denar
September 12, 2016 Za podjetja admin

Želite z zasluženim denarjem ustvariti več? Si želite večje donosnosti na vložena sredstva? Iščete primerno in varno naložbo za vaše finančne presežke? Odgovor leži v pravočasnem in seveda pravilnem finančnem načrtovanju, kjer skupaj z vami proučimo možnosti nalaganja sredstev podjetja na finančne trge, tako domače kot tudi tuje, globalne trge. Naši poslovni partnerji so uveljavljene,
Details

Zavarovanje podjetja
September 12, 2016 Za podjetja admin

S pravim naborom zavarovanj, boste v primeru nesreče ohranili vrednost svojega premoženja in si tako zagotovili varnejšo prihodnost. Svoje premoženje lahko zavarujete pred nevarnostjo požara, viharja, toče, poplave, potresa, strele, eksplozije, izliva vode, vloma, ropa, loma stekla, strojeloma in drugimi nevarnostmi. Če zaradi vaše poslovne dejavnosti škodo utrpijo druge osebe, tuje stvari ali premoženje drugih,
Details

Nadomestilo plače zaradi hujše invalidnosti
September 12, 2016 Za podjetja admin

Kolektivna nezgodna zavarovanja (dnevne odškodnine, bolnišnični dan, nezgodna smrt) še zdaleč niso najbolj optimalna preskrbljenost za primer hujših poškodb, saj vsebujejo prenizka kritja in so običajno tudi najdražja. Zato je smotrno vključiti tudi kritje z nadomestilom plače v višini do 1.000,00 € mesečno, ki se v primeru hujše nezgodne invalidnosti izplačuje kot mesečni osebni dohodek.
Details

Zaščita ključnih ljudi v podjetju
September 12, 2016 Za podjetja admin

Je nadaljnje poslovanje vašega podjetja odvisno od znanj vaših zaposlenih, poznavanja razmer, dolgoletnega sodelovanja s ključnimi kupci? Vemo, da je v veliki večini podjetij bistven tako imenovani »človeški kapital«, to so zaposleni. Kdo so ključni zaposleni v vašem podjetju, ki pomembno vplivajo na proces poslovanja? Lahko ocenite, kako bi njihova daljša ali trajna odsotnost vplivala
Details

Zaščita kreditov in dolgov
September 12, 2016 Za podjetja admin

Sedaj v današnjem gospodarskem času je nujno potrebno bolj kot kdajkoli prej, da podjetniki poskrbite za zaščito kredita in morebitnih dolgov. Ko najamete kredite pri banki in jih zavarujete, s tem ščitite banko in ne svojega podjetja ter posledično družine. Po Zakonu o dedovanju RS dedujejo vse naše dolgove naši dediči, tudi mladoletni otroci. Če
Details

Zaščita lastniških deležov
September 12, 2016 Za podjetja admin

V primeru več solastnikov v podjetju, ne pozabite, da mora v primeru smrti enega izmed lastnikov, preživeli solastnik, izplačati dedičem lastniški delež družbe glede na trenutno vrednost podjetja in istočasno odplačevati še kreditne in druge obveznosti. V tujini je tako že stalna praksa, da se med družbeniki določi, kaj bi se zgodilo, če en izmed
Details

Zaščita direktorja in lastnikov podjetja
September 12, 2016 Za podjetja admin

Kot lastnik ali solastnik podjetja, direktor prevzemate odgovornost, da vaše podjetje čim bolj zmanjša poslovno tveganje. Zaščita direktorjev in lastnikov, vam zagotavlja, da se lahko predčasno izognete usodnim napakam, kot so pomanjkanje likvidnega denarja, izguba ključnih kupcev, strateških partnerjev, nezmožnost odplačevanja kreditnih obveznostih ipd. v primeru smrtnega slučaja lastnika ali direktorja. Posebno pozornost bi temu
Details