Izpad dohodka
September 12, 2016 No Comments Za podjetja admin

aliança de namoro usa na mao direita ou esquerda Direktorji in lastniki podjetij, ste si že odgovorili na vprašanje, kaj bi za podjetje pomenilo, če bi eno leto izostali iz dela? Kdo bi poskrbel za odplačevanje vaših kreditnih obveznosti v podjetju, za vaše stranke, dobavitelje, upnike, FURS? In kaj bi to pomenilo za vas in vaš osebni dohodek?
V večini podjetij, predvsem malih in srednje velikih, je uspešno poslovanje podjetja odvisno od posameznikov, ki s svojim znanjem vplivajo na nadaljnji razvoj in rast podjetja. Nenadna bolezen, smrt, nezgoda ali nesposobnost za delo v podjetju, povzročijo občuten upad prometa in ogrozijo ali otežijo nadaljnje tekoče poslovanje podjetja.

V primeru vaše daljše odsotnosti, bodo banke, zaposleni, FURS in ZPIZ zahtevali, da vseeno poravnate obveznosti do njih, ogrozite pa lahko tudi dobre poslovne odnose s svojimi kupci in dobavitelji.

Nemalokrat je ogrožen tudi ekonomski in socialni status podjetnika in od njega odvisnih posameznikov oz. članov družine.

Podjetnik z letno plačo oz. prihodki v višini 20.000 EUR potrebuje vsaj 100.000 EUR kritja. Za določitev kritja smo uporabili metodo mnogokratnikov prihodkov, ki se določi na podlagi pet do sedem-kratnika trenutne plače.

Kako visoko naj bo kritje?

Kritje je potrebno prilagoditi vsakemu podjetju oz. posamezniku posebej. Praviloma naj bi kritje pokrivalo stroške plač in druge stroške povezane s tem. Vsota mora pokrivati tudi nadomestilo zaradi upada prometa zaradi dotične osebe v tem obdobju. Npr. če ima podjetje uspešnega prodajalca, ki ustvarja velik delež prihodkov v podjetju.

Upoštevati moramo tudi morebitne kreditne obveznosti do bank. V primeru kreditnih obveznostih podjetja, je to tudi dodatno jamstvo za banke in upnike, saj se iz tega naslova lahko poplačajo krediti in terjatve. To je še toliko pomembnejše, kadar podjetnik odgovarja s vsem svojim premoženjem (s.p.), saj se kreditne obveznosti v primeru smrtnega slučaja prenesejo na dediče.

Konkreten primer omilitve izpada dohodka v primeru začasne ali trajne odsotnosti zaposlenega, starega 35 let, zaradi bolezni, nezgode ali smrtnega slučaja v podjetju.

ZAVAROVALNA VSOTA KRITJE V €
Poplačilo kreditov v primeru smrti / ali obveznosti v podjetju 112.500 €
Zaščita izpada dohodka:
Hujše bolezni 37.500 €
Nezgodna invalidnost 100.000 €
Nadomestilo plače v primeru 50 % ali več invalidnosti 1.000 € mesečno/10 let
Nadomestilo za bolniški stalež 500 € mesečno
Zlomi in izpahi 7.500 €
Rehabilitacija 750 €
Pripomoček za mobilnost 500 €
Mesečni obrok 56,88 €
Vir: lastni izračuni, pridržana pravica do napak

NEKATERA DEJSTVA :

30.000 ljudi v povprečju vsak dan koristi bolniške

8.000 ljudi je takih, ki dolgotrajno koristijo bolniško (leto in več), najpogostejši vzrok pa je hujša bolezen

zaradi bolniške odsotnosti je izgubljenih 10.000.000 delovnih dni in 500.000.000 € prihodka

Vir: povzeto po Statističnem uradu Slovenije in ZPIZ-u, objavljeno v publikaciji Prve osebne zavarovalnice d.d.

Izpad dohodka

Zaščita direktorja in lastnikov podjetja

Zaščita lastniških deležov

Zaščita kreditov in dolgov

Zaščita ključnih ljudi v podjetju

Nadomestilo plače

Zavarovanje podjetja

Nalaganje finančnih presežkov podjetja

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *