Nadomestilo plače zaradi hujše invalidnosti
September 12, 2016 No Comments Za podjetja admin

http://soundrentalinla.com/19-cat/casino_20.html Kolektivna nezgodna zavarovanja (dnevne odškodnine, bolnišnični dan, nezgodna smrt) še zdaleč niso najbolj optimalna preskrbljenost za primer hujših poškodb, saj vsebujejo prenizka kritja in so običajno tudi najdražja.
Zato je smotrno vključiti tudi kritje z nadomestilom plače v višini do 1.000,00 € mesečno, ki se v primeru hujše nezgodne invalidnosti izplačuje kot mesečni osebni dohodek. Na tak način podjetniki pogosto poskrbijo za primerljiv nivo osebnega življenjskega standarda kljub svoji delovni nesposobnosti.

Podjetje lahko na tak način poskrbi tudi za svoje zaposlene, saj se na ta način razbremeni odškodninskih zahtevkov svojih zaposlenih in morebitnih tožb.

Z nadomestilom plače v primeru delovne nezmožnosti poskrbite torej za:

mesečno nezgodno rento v višini do 1.000,00 EUR, v primeru 50 ali več odstotne nezgodne invalidnosti
dodatek k zelo nizki invalidski pokojnini
socialno varnost zaposlenih in hkrati podjetje zaščitite pred odškodninskimi zahtevki v primeru hujših nezgod pri delu
sredstva za financiranje dodatne zdravstvene oskrbe, zdravljenja v tujini

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *