Zaščita ključnih ljudi v podjetju
September 12, 2016 No Comments Za podjetja admin

pokerstars mac catalina Je nadaljnje poslovanje vašega podjetja odvisno od znanj vaših zaposlenih, poznavanja razmer, dolgoletnega sodelovanja s ključnimi kupci?
Vemo, da je v veliki večini podjetij bistven tako imenovani »človeški kapital«, to so zaposleni.

Kdo so ključni zaposleni v vašem podjetju, ki pomembno vplivajo na proces poslovanja?
Lahko ocenite, kako bi njihova daljša ali trajna odsotnost vplivala na uspešnost poslovanja podjetja?
Na kak način so stimulirani in lojalni vaši zaposleni?
Kako je podjetje poskrbelo za primer odškodninskih zahtevkov?
ZAKAJ POSKRBETI ZA VODILNE OSEBE V VAŠEM PODJETJU?

PODJETJE JE ODGOVORNO DO SVOJIH ZAPOSLENIH
Podjetja na tak način vodijo kadrovsko politiko, s katero dolgoročno spodbujajo in motivirajo svoje zaposlene, krepijo zvestobo in stalnost svojih zaposlenih.
VEČJA STABILNOST POSLOVANJA PODJETJA
Te rešitve podjetju omogočajo večjo zaščito in stabilnost poslovanja. Kako bo podjetje poslovalo naprej, če izgubimo ključno osebo, ki je ogromno prispevala k dobremu poslovanju podjetja?
KLJUČNI LJUDJE SO BOLJ IZPOSTAVLJENI
Vodilni delavci imajo široko polje odgovornosti in so izpostavljeni številnim obveznostim do svojih zaposlenih, upnikov, dobaviteljev. Vsakodnevne stresne situacije tako vodijo do večje obolelosti za sodobnimi boleznimi, poslabšanja zdravstvenega stanja ter posledično izostanek iz delovnega mesta.
UGODNE PREMIJE ZA VISOKA KRITJA
Danes so tovrstne rešitve dostopne vsakomur. Za podjetje so zanimive tudi iz davčnega vidika, saj se lahko premija šteje med davčno priznane odhodke podjetja.
Kolektivna nezgodna zavarovanja (dnevne odškodnine, trajna invalidnost, nezgodna smrt) še zdaleč niso najbolj optimalna preskrbljenost zaposlenih. Smotrno je poskrbeti tudi za primere delovne nezmožnosti, bolezni, nadomestilo bolniškega staža in pokojnino. Skozi celotno trajanje podjetje poskrbi tudi za odškodninske zahtevke svojih zaposlenih in morebitne tožbe.

Podjetje si lahko ustvarja dodatno finančno rezervo (tako v primeru izgube zaposlenega, kot v primeru, da do škodnega dogodka ne bi prišlo). V tem primeru lahko sredstva nameni za predčasno poplačilo kreditov, investicij v nakup poslovnih prostorov ipd. Lahko pa jih nameni svojim zaposlenim za izplačilo odškodnin, jubilejnih nagrad, motivacijo zaposlenih, dodatno pokojnino ipd.

Izpad dohodka

Zaščita direktorja in lastnikov podjetja

Zaščita lastniških deležov

Zaščita kreditov in dolgov

Zaščita ključnih ljudi v podjetju

Nadomestilo plače

Zavarovanje podjetja

Nalaganje finančnih presežkov podjetja

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *