Naložbene police
September 12, 2016 No Comments Naložbe admin

Karcag bonus 22bet V zadnjih desetih letih je bila na slovenskem področju poplava raznih naložbenih življenjskih zavarovanj, ki so zavarovancem omogočala tako varčevanje v vzajemnih skladih kot življenjsko zavarovanje.
Značilnost naložbenih zavarovanj je, da je donosnost naložbe tako kot npr. pri naložbi v vzajemne sklade odvisna od gibanja investicijskih skladov in razmer na finančnih trgih. Prav tako na izkupičke vplivajo tudi stroški zavarovanj, ki najbolj udarijo na vrednost premoženja naložbene police v prvih treh letih od sklenitve zavarovanja. Takrat gre večji del premije za plačilo stroškov, manjši del pa v naložbe. Če temu dodamo dogajanje na borznih parketih, je recept za slabo voljo strank tu.

Po našem mnenju je ravno zaradi zgoraj naštetega, ko govorimo o naložbi oz. plemenitenju sredstev bolj smiselna naložba v npr. vzajemne sklade, če je stranka odločena, da želi dosegati potencialno višje donose in s tem privzeti morebitno naložbeno tveganje. S stroškovnega vidika je namreč naložba v vzajemne sklade veliko bolj ugodna za stranko, kot naložba v vzajemne sklade preko naložbene police.

Kdaj je smiselno naložiti denar v naložbene police?

Po našem mnenju je to smiselno, ko ima naložba v naložbeno življenjsko zavarovanje edinstvene prednosti pred ostalimi naložbami.

Te prednosti so lahko:
visoki zajamčeni donosi, ki privabijo vlagatelje in so se le-ti pripravljeni vezati za naložbeno obdobje, ki je smiselno pri naložbenih policah (vsaj 10 let zaradi davčnih ugodnosti)
to, da preko naložene police stranka dostopa do naložb, ki so ji drugače nedosegljive (vzajemni skladi tujih družb za upravljanje, skladi zasebnega kapitala, …)
Vsekakor se je potrebno pred vsako naložbo tako v vzajemne sklade kot tudi naložbeno življenjsko zavarovanje oz. vse ostale naložbe posvetovati s finančnim strokovnjakom, pretehtati vse prednosti in slabosti posamezne naložbe, določiti cilje naložbe, časovni okvir naložbe ter morebitne stroške oz. možnosti predčasnega dviga sredstev oz. nepredvidljivih dogodkov (npr. izguba zaposlitve ali finančna stiska, …).

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *