Oplemenitite zaslužen denar
September 12, 2016 No Comments Za podjetja admin

Želite z zasluženim denarjem ustvariti več?
Si želite večje donosnosti na vložena sredstva?

Iščete primerno in varno naložbo za vaše finančne presežke?

Odgovor leži v pravočasnem in seveda pravilnem finančnem načrtovanju, kjer skupaj z vami proučimo možnosti nalaganja sredstev podjetja na finančne trge, tako domače kot tudi tuje, globalne trge. Naši poslovni partnerji so uveljavljene, prestižne in stabilne finančne organizacije v Sloveniji in tujini.

Zakaj vložiti sredstva iz podjetja?

Mnogo podjetij se odloči, da v kolikor nimajo namena sredstev reinvestirati v poslovanje (poslovne prostore, zaloge, …), oplemenitijo sredstva v aktivno upravljanih vzajemnih skladih, delnicah in drugih finančnih inštrumentih.

Prav v času finančnih kriz se za podjetja ustvarjajo največje priložnosti, da lahko za svoj vložen kapital pričakujejo nadpovprečne rezultate. Poleg tega tovrstne naložbe odlikuje še visoka likvidnost, visoka razpršenost sredstev, nizki stroški ter strokovno in profesionalno vodenje premoženja.

Sredstva, ki jih kratkoročno ali srednjeročno ne potrebujete ali jih imate na rezervi za primer nepričakovanih dogodkov lahko optimizirate oz. dodatno oplemenitite.

Primer: podjetje ima na rezervi sredstva v višini 300.000 €. Sredstva imajo na transakcijskem računu podjetja, kjer jm le-ta prinaša 0,1 % letnih obresti.

Ob nasvetu našega strokovnjaka denar vložijo v obveznice, ki jim prinašajo 3 % letnih obresti – 0,03 x 300.000 € = 9.000 € letnih obresti.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *