Varnost družine
September 12, 2016 No Comments Osebne finance admin

Nepredvidljivih dogodkov ne gre podcenjevati. Skrb in odgovornost zase in za svoje bližnje sta najpomembnejša razloga, da poskrbite za kvalitetno zavarovanje in s tem za socialno in finančno varnost vas in vseh, ki so finančno odvisni od vas.
S primernim zavarovanjem poskrbite za odplačilo dolgov v primeru nepričakovanih dogodkov, si zagotovite sredstva za šolanje in finančno varnost vaših otrok, omogočite vašemu preživelemu partnerju dostojno življenje, sebi pa omogočite finančno varnost tekom trajanja zavarovanja/zaščite.

Prav tako moramo poskrbeti za zavarovanje za invalidnost, saj nam lahko le-ta ne le korenito spremeni življenje, temveč nas lahko tudi finančno hudo obremeni. Tako lahko potrebujemo sredstva v višini par deset tisoč evrov ali še več za npr.: prilagoditev stanovanja, nakup vozička, terapije in drugo. Ob tem moramo poskrbeti tudi za stalen prihodek v obliki mesečne nezgodne rente, ki nam omogoča, da kljub nastalemu stanju, živimo naprej in nismo finančno odvisni od nikogar.

Pred izbiro najprimernejšega zavarovalnega kritja je zato smiselno ugotoviti, kolikšna je vaša optimalna zavarovalna vsota, saj je le ta odvisna od vsakega posameznika. Ta mora zadoščati za poplačilo vseh dolgov in kreditov, družini in vzdrževanim družinskim članom pa omogočiti finančno neodvisnost.

Kako določiti potrebna kritja in izračunati priporočljivo zavarovalno vsoto za primer smrti?

Priporočljiva zavarovalna vsota za življenjsko zavarovanje = (A + B + C – D)

A. Nadomestitev prihodka v primeru smrti (trikratnik letnih prihodkov – kar priporoča Slovensko zavarovalno združenje. To pomeni, da bo ta znesek zadoščal za tri leta življenja. V tujini priporočajo petkratnik ali celo več.
B. Višina kreditov in dolgov:
C. Stroški vzdrževanja otrok:
D. Obstoječa sklenjena zavarovanja:
OPTIMALNA ZAVAROVALNA VSOTA: = (A + B + C – D)

Konkreten primer:

Gre za izračun zavarovalne vsote za družino v primeru smrti enega od staršev(npr. mame), ki jo potrebujejo zaradi izpada dohodka ob njegovi smrti.

A) Letni neto prihodek mame x 3 leta = 1.200 evrov x 12 mesecev x 3 = 43.200 EUR
B) Višina posojil v gospodinjstvu = 80.000 EUR
C) Stroški šolanja 1 otrok, ki je že na fakulteti, šolal se bo približno 4 leta = (150 evrov štipendije x 4 leta + 150 evrov najemnine na mesec x 4 leta) = 14.400 EUR
D) Višina obstoječih zavarovalnih vsot (življenjska zavarovanja) = 15.000 EUR (mama že ima sklenjeno življenjsko zavarovanje v višini 15.000 EUR)

Priporočljiva minimalna zavarovalna vsota za mamo te družine je torej najmanj 122.600 evrov, kar zadošča njeni družini za vsaj tri leta življenja, brez spremembe življenjskega standarda. Ob tem je pomembno opozoriti, da mora biti vsak od staršev zavarovan vsaj za zgornjo zavarovalno vsoto, seveda ob predpostavki, da imata enake oziroma podobne dohodke.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *