Category: Za podjetja

Category: Za podjetja

Oplemenitite zaslužen denar
September 12, 2016 Za podjetja admin

Želite z zasluženim denarjem ustvariti več? Si želite večje donosnosti na vložena sredstva? Iščete primerno in varno naložbo za vaše finančne presežke? Odgovor leži v pravočasnem in seveda pravilnem finančnem načrtovanju, kjer skupaj z vami proučimo možnosti nalaganja sredstev podjetja na finančne trge, tako domače kot tudi tuje, globalne trge. Naši poslovni partnerji so uveljavljene,
Details

Zavarovanje podjetja
September 12, 2016 Za podjetja admin

S pravim naborom zavarovanj, boste v primeru nesreče ohranili vrednost svojega premoženja in si tako zagotovili varnejšo prihodnost. Svoje premoženje lahko zavarujete pred nevarnostjo požara, viharja, toče, poplave, potresa, strele, eksplozije, izliva vode, vloma, ropa, loma stekla, strojeloma in drugimi nevarnostmi. Če zaradi vaše poslovne dejavnosti škodo utrpijo druge osebe, tuje stvari ali premoženje drugih,
Details

Nadomestilo plače zaradi hujše invalidnosti
September 12, 2016 Za podjetja admin

Kolektivna nezgodna zavarovanja (dnevne odškodnine, bolnišnični dan, nezgodna smrt) še zdaleč niso najbolj optimalna preskrbljenost za primer hujših poškodb, saj vsebujejo prenizka kritja in so običajno tudi najdražja. Zato je smotrno vključiti tudi kritje z nadomestilom plače v višini do 1.000,00 € mesečno, ki se v primeru hujše nezgodne invalidnosti izplačuje kot mesečni osebni dohodek.
Details

Zaščita ključnih ljudi v podjetju
September 12, 2016 Za podjetja admin

Je nadaljnje poslovanje vašega podjetja odvisno od znanj vaših zaposlenih, poznavanja razmer, dolgoletnega sodelovanja s ključnimi kupci? Vemo, da je v veliki večini podjetij bistven tako imenovani »človeški kapital«, to so zaposleni. Kdo so ključni zaposleni v vašem podjetju, ki pomembno vplivajo na proces poslovanja? Lahko ocenite, kako bi njihova daljša ali trajna odsotnost vplivala
Details

Zaščita kreditov in dolgov
September 12, 2016 Za podjetja admin

Sedaj v današnjem gospodarskem času je nujno potrebno bolj kot kdajkoli prej, da podjetniki poskrbite za zaščito kredita in morebitnih dolgov. Ko najamete kredite pri banki in jih zavarujete, s tem ščitite banko in ne svojega podjetja ter posledično družine. Po Zakonu o dedovanju RS dedujejo vse naše dolgove naši dediči, tudi mladoletni otroci. Če
Details

Zaščita lastniških deležov
September 12, 2016 Za podjetja admin

V primeru več solastnikov v podjetju, ne pozabite, da mora v primeru smrti enega izmed lastnikov, preživeli solastnik, izplačati dedičem lastniški delež družbe glede na trenutno vrednost podjetja in istočasno odplačevati še kreditne in druge obveznosti. V tujini je tako že stalna praksa, da se med družbeniki določi, kaj bi se zgodilo, če en izmed
Details

Zaščita direktorja in lastnikov podjetja
September 12, 2016 Za podjetja admin

Kot lastnik ali solastnik podjetja, direktor prevzemate odgovornost, da vaše podjetje čim bolj zmanjša poslovno tveganje. Zaščita direktorjev in lastnikov, vam zagotavlja, da se lahko predčasno izognete usodnim napakam, kot so pomanjkanje likvidnega denarja, izguba ključnih kupcev, strateških partnerjev, nezmožnost odplačevanja kreditnih obveznostih ipd. v primeru smrtnega slučaja lastnika ali direktorja. Posebno pozornost bi temu
Details

Izpad dohodka
September 12, 2016 Za podjetja admin

Direktorji in lastniki podjetij, ste si že odgovorili na vprašanje, kaj bi za podjetje pomenilo, če bi eno leto izostali iz dela? Kdo bi poskrbel za odplačevanje vaših kreditnih obveznosti v podjetju, za vaše stranke, dobavitelje, upnike, FURS? In kaj bi to pomenilo za vas in vaš osebni dohodek? V večini podjetij, predvsem malih in
Details