Zaščita direktorja in lastnikov podjetja
September 12, 2016 No Comments Za podjetja admin

Kot lastnik ali solastnik podjetja, direktor prevzemate odgovornost, da vaše podjetje čim bolj zmanjša poslovno tveganje.
Zaščita direktorjev in lastnikov, vam zagotavlja, da se lahko predčasno izognete usodnim napakam, kot so pomanjkanje likvidnega denarja, izguba ključnih kupcev, strateških partnerjev, nezmožnost odplačevanja kreditnih obveznostih ipd. v primeru smrtnega slučaja lastnika ali direktorja.

Posebno pozornost bi temu morala namenjati majhna družinska podjetja in samostojni podjetniki, ki za svoje obveznosti odgovarjajo s vsem svojim premoženjem. Vsekakor je v družinskih podjetjih večja tudi sama izpostavljenost in odvisnost družine od uspešnega poslovanja podjetja, zato je le-ta še toliko bolj pomembna. Na tak način poskrbimo, da se nasledi finančno zdravo in stabilno družinsko podjetje.

Tovrstne rešitve lahko učinkovito omilijo tudi poslovna tveganja, povezana s težjo boleznijo direktorja, invalidnostjo, delovno nezmožnostjo ali celo bolniško odsotnostjo.

Za podjetnike in lastnike podjetij je običajno podjetje opazen ali celo največji del premoženja podjetnika. Podjetnikom svetuemo tako na osebni kot poslovni ravni, z združevanjem obeh aspektov svetovanja dosegamo najbolj optimalne rezultate.

PODJETNIKI IN POKOJNINA

Podjetniki in s.p.-ji danes uživajo višji življenjski standard z izplačili dobičkov podjetja, potnih stroškov ipd., ki se ne bodo vštevala v njihovo pokojninsko osnovo, zato bo njihova pokojninska vrzel, ko bodo odvisni le od svoje pokojnine, potencialno veliko večja kot od ljudi, ki so zaposleni oz. uslužbenci.

Zato bi si podjetniki morali, vzporedno s podjetniškim premoženjem, ki ga v tem trenutku ustvarjajo, v aktivni dobi ustvarjati dodatno, likvidno premoženje za namen pokojnine, ter na tak način razpršiti svoje tveganje ter si zagotoviti primerno pokritje bodoče pokojninske vrzeli.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *