Zaščita kredita
September 12, 2016 No Comments Osebne finance admin

blackjack 24.7 Altai Zaščita kreditojemalcev je posebna vrsta zavarovanja, s katerim zavarujemo svoje kreditne obveznosti.
V skladu s 142. členom Zakona o dedovanju je namreč dedič odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja, kar v praksi pomeni, da dediči podedujejo poleg premoženja tudi naše dolgove, ne glede na to, da lahko gre za naše mladoletne in nepreskrbljene otroke.

Ali veste, da bodo morali v primeru smrti kreditojemalca, kredit poplačati naši družinski člani in celo mladoletni otroci?

Po zakonu o dedovanju RS v 10. členu jasno piše: “da po zapustniku dedujejo – njegovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, zakonec, njegovi starši, posvojitelji in njegovi sorodniki, njegovi bratje in sestre ter njihovi potomci in njegovi dedi in babice ter njihovi potomci.

Konkretno si predstavljamo primer mlade družine, ki najame stanovanjski kredit z dobo odplačevanja 20 let. Ob smrti enega od partnerjev se obveznost odplačevanja kreditne anuitete tako prenese na preživelega partnerja, kar pa lahko v primeru nezmožnosti odplačevanja privede do prodaje hiše oz. stanovanja, v kateri si je družina želela urediti dom in življenje. Velikokrat se zgodi, da se finančno stanje preživelih zelo poslabša, življenski standard družine se zniža, ljudje pa so primorani svoje premoženje v celoti ali delno razprodati, da poravnajo obveznosti do banke.

Primer: mesečna premija za 33-letnika oz. 33-letnico za kredit v višni 100.000 € z dobo odplačevanja 20 let znaša 10,97 € na mesec.

Pri izračunu smo upoštevali, da je zavarovanec zdrav, nekadilec, primerne telesne teže, zavarovalna vsota pa ostane ves čas enaka.

Pogosto se zavarovanje kreditojemalca zamenjuje z običajnim zavarovanjem kredita pri banki. Z običajnim zavarovanjem kredita pri banki nismo obvarovali dedičev pred poplačilom neporavnanih obveznosti do banke. Običajno zavarovanje kredita pomeni le, da se banka zavaruje pred morebitnimi neplačili. Če želimo na pravilen zaščiti svoje dediče, je pravilna rešitev rizično zavarovanje oz. zavarovanje za primer smrti v višini kreditnih obveznosti oz. dolgov.
Varnost družine

Zaščita kredita

Zaščita bolezni

Zdravljenje v tujini

Varčevanje za otroke

Pokojnine

Zaščita bolniških staležev

Zavarovanja

Plemenitenje premoženja

Delovna nezmožnost

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *