Zaščita kreditov in dolgov
September 12, 2016 No Comments Za podjetja admin

Sedaj v današnjem gospodarskem času je nujno potrebno bolj kot kdajkoli prej, da podjetniki poskrbite za zaščito kredita in morebitnih dolgov.
Ko najamete kredite pri banki in jih zavarujete, s tem ščitite banko in ne svojega podjetja ter posledično družine. Po Zakonu o dedovanju RS dedujejo vse naše dolgove naši dediči, tudi mladoletni otroci. Če ste samostojni podjetnik ne pozabite, da jamčite za vse svoje dolgove s celotnim svojim zasebnim premoženjem.

Razmislite, če pride do smrtnega primera, kako bo vaša družina pokrivala mesečne obveznosti?

Če sta dva solastnika družbe, v primeru smrti enega izmed lastnikov, mora drug preživeli solastnik izplačati dedičem lastniški delež družbe po trenutni vrednosti podjetja in istočasno odplačevati kreditne obveznosti. Ker so te kreditne zaščite zelo poceni, svetujemo v našem podjetju vsem direktorjem podjetij, da si uredijo kreditno zaščito čim prej.

Primer izračuna:

Direktor, star 35 let, je najel kredit 100.000 EUR za 10 let, cena te zaščite bi bila 8,22 € mesečno oz. manj kot 100 € letno.

Letna premija se knjiži med davčno priznane odhodke, kar je dodatna korist za podjetje.

Kaj pridobite s kreditno zaščito?

V primeru smrti glavnega nosilca dejavnosti, dediči obdržijo vse nepremičnine, ker se banka ne bo polastila hipotek, saj se bo kredit izplačal iz te zavarovalne police. S tem ste razbremenili hipoteke in prepustili zdravo podjetje brez dolgov.

Podjetnik lahko zavaruje odplačevanje kredita tudi dodatno v primeru invalidnosti, saj lahko prejema mesečno do 1.000 EUR nezgodne rente. Iz tega dohodka podjetniki odplačujejo del svojih obveznosti. Ne pozabimo, da FURS in banka ne bosta čakali na vas, če se vam kaj hudega nepredvidenega pripeti, greste na bolniški stalež, zato že danes poskrbimo za nepredvidljive situacije, ki se lahko že jutri pripetijo vsakomur izmed nas.

Na trgu so možne razne kombinacije, ki se kombinirajo in svetujejo glede na potrebe in situacijo vsakega posameznega podjetja. V kolikor se ne pripeti noben od zgoraj navedenih primerov, lahko podjetniki črpajo iz teh računov dodaten vir lastne pokojnine. Eden izmed možnosti je ta, da podjetje mesečno ali letno odvaja poljuben znesek na zajamčen podjetniški račun, ki lahko direktorju ali lastniku podjetja v prihodnosti predstavlja vir dodatne zajamčene pokojnine. Mesečna premija se knjiži med naložbe, trenutno ni davčne ugodnosti, gre pa predvsem za finančne ugodnosti.

Vzemimo primer, če podjetje odvaja mesečno 150 EUR za ta namen, lahko podjetnik, danes star 35 let pričakuje, da si bo ustvaril/privarčeval do svojega 65. leta 62.642,00 € * dodatnega kapitala oz. 376,66 € petnajstletne dodatne pokojnine.

* predpostavka, da plačuje celotno obdobje isti znesek, ni indeksacije, upoštevana povprečna donosnost je 5,87 %

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *