Zaščita lastniških deležov
September 12, 2016 No Comments Za podjetja admin

V primeru več solastnikov v podjetju, ne pozabite, da mora v primeru smrti enega izmed lastnikov, preživeli solastnik, izplačati dedičem lastniški delež družbe glede na trenutno vrednost podjetja in istočasno odplačevati še kreditne in druge obveznosti.

V tujini je tako že stalna praksa, da se med družbeniki določi, kaj bi se zgodilo, če en izmed lastnikov umre ali je kako drugače delovno nesposoben. V teh primerih je podjetje upravičeno do likvidnega nadomestila (odškodnine), iz katerega poplača dediče, morebitne upnike ali kreditne obveznosti.

V praksi se namreč dogaja, da so zaradi smrtnega slučaja katerega izmed lastnikov pogosto ogroženi letni plani podjetja, posamezni projekti, razvojni načrti in nadaljnja rast podjetja oz. samo preživetje podjetja.

Konkretni primer zaščite solastnikov v podjetjih:

Pri izračunu zaščite lastniškega deleža upoštevamo knjigovodsko vrednost podjetja, ki jo najdemo v bilanci stanja, pri tem pa je dobro upoštevati tudi samo tržno vrednost podjetja (odnosi s kupci, prepoznavnost na trgu, blagovna znamka podjetja ipd.).

Vzemimo, da je podjetje vredno 300.000 EUR, kjer imata družbenika vsak 50 % delež. Oba družbenika sta stara 32 let.

LASTNIŠKI DELEŽ NADOMESTILO OB IZGUBI PODJETNIKA LIKVIDNA REZERVA PODJETJA
50 % 150.000 € 80.000 €
50 % 150.000 € 80.000 €
SKUPNA MESEČNA PREMIJA = 332,06 €
Višina skupne mesečne premije se lahko spremeni glede na zdravstveno stanje posameznika, pristopno starost, vključena kritja, dinamiko plačila, obdobje trajanja zavarovanja ipd.

V kolikor se ne bi pripetil noben izmed škodnih primerov, lahko podjetniki likvidna sredstva ponovno investirajo v podjetje, za nakup opreme ali poslovne nepremičnine, predčasno poplačilo kreditnih obveznosti ali kot zapolnitev lastne pokojninske vrzeli.

Na trgu obstajajo tudi različne možnosti, ki vključujejo tudi podjetnikovo nadomestilo osebnega dohodka na mesečni ravni, ki se v primeru hujše nezgodne invalidnosti izplačuje kot mesečni osebni dohodek. Na tak način podjetniki pogosto poskrbijo za primerljiv nivo osebnega življenjskega standarda kljub svoji delovni nesposobnosti.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *