Zavarovanje delovne nezmožnosti
September 12, 2016 No Comments Osebne finance admin

Z življenjskim zavarovanjem za delovno nezmožnost v največji meri poskrbite za svojo varnost, saj se v primeru hujših posledic izognete finančni odvisnosti od drugih.

Zavarovanje je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, morebitnih stroškov zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti. Hkrati poskrbite za osnovno varnost svojih najdražjih v primeru smrti.

Zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah. Primerno je za delovno aktivno prebivalstvo.

Pri življenjskem zavarovanju za delovno nezmožnost sta zavarovalni vsoti posameznih kritij med seboj povezani. Ob sklenitvi zavarovanja izberete le zavarovalno vsoto za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Zavarovalna vsota za primer smrti se določi v višini 10 % zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo.

Če zavarovana oseba zaradi bolezni ali nezgode postane popolno trajno delovno nezmožna, se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer popolne trajne nezmožnosti za delo. Popolna trajna nezmožnost za delo nastane, če je zaradi posledic bolezni ali nezgode ugotovljeno katero izmed naslednjih stanj:
•invalidnost I. kategorije v skladu z ZPIZ-2 ali
•izguba funkcije udov ali
•izguba funkcije vida ali
•izguba sposobnosti samostojnega življenja ali
•izguba kognitivnih sposobnosti oziroma sposobnosti samostojnega odločanja.

Zavarovancu iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v skladu s trenutno veljavnim Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) priznana I. kategorija invalidnosti, če ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali če je pri njem podana poklicna invalidnost in pri tem nima več preostale delovne zmožnosti.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *